Društveno ocenjevanje vin 2018

Društvo vinogradnikov Mirna Peč je v torek 6. marca 2018 organiziralo tradicionalno društveno ocenjevanje vin. Ocenjevali sta dve 5 članski komisiji v sestavi Ivanka Badovinac (predsednik komisije 1), Tomo Zupan, Jernej Muhič, Matej Granda in Aleš Žagar (domači člani komisije 1) ter Andrej Bajuk (predsednik komisije 2), Brane Granda, Alojz Primc, Darko Cvetan  in Marjan Papež  (domači člani komisije 2). Člani komisij so ocenili 112 vzorcev vin naših vinogradnic in vinogradnikov. Od tega 46 vzorcev rdečih vin, med katerimi so prevladovale Modre frankinje z 18 vzorci in 66 vzorcev belih vin, med katerimi je bilo največ dolenjskih belih in sicer 25. Izločenih je bilo 23 vzorcev, oziroma 20,5% ocenjenih vin.

Razglasitev rezultatov bo v petek, 23. marca 2018, ob 18.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitamo !

Rezultati ocenjevanja vin 6.3.2018.pdf

Foto galerija :


Foto: D.R.

Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin 2018

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 06. 03. 2018, ob 16.30 uri, v prostorih Gostilne Špolar.
Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.03.2004 s prvimi , drugimi, tretjimi, četrtimi in petimi spremembami.
Ocenjevanje bosta opravili dve pet članski strokovni komisiji, sestavljeni iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.
Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2018. ki znaša 15 EUR. Lahko se plača pri oddaji vzorcev.
Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo, 04. 03. 2018 med 10.00 in 12.00 uro,v garažo Gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrski steklenici ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l. Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenice morajo biti zamašene s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bodo steklenice temne.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 8 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 6 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR. Vsak član, ki želi prisostvovati na razglasitvi rezultatov in ni oddal vzorca na ocenjevanje, se mora priglasiti predsedniku ali tajniku društva in plačati prispevek
8 EUR.
Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.
Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 23. marca 2018, ob 18.00 uri, v prostorih Gostilne Špolar.

Pobiranje vzorcev in ocenjevanje 06.03.2018.doc

Občni zbor in razglasitev rezultatov ocenjevanja vin

V petek 24.3.2017, je v prostorih gostilne Špolar potekal letni občni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki se ga je udeležilo 89 članic in članov.

Občni zbor je vodil Tone Režek, v delovnem predsedstvu sta bila še člana Tončka Saje in Gorazd Smrekar, zapisnikar pa Marjan Primc – vsi člani upravnega odbora društva. Na občnem zboru so bila podana poročila predsednika, blagajnika, tajnika društva ter nadzornega odbora, ter degustacijske sekcije in verifikacijske komisije.

Predstavljen je bil tudi letni plan za leto 2017. Največji dogodek bo že 10. jubilejni Festival mirnopeških vin, ki bo potekal v petek 16.junija. Izbrali smo tudi destinacijo strokovne ekskurzije, šli bomo na Štajersko. Društvo bo organiziralo štiri strokovna predavanja, sodelovali bomo tudi na Tednu cvička.

Po končanem občnem zboru smo izvedli razglasitev rezultatov letošnjega ocenjevanja vin. Letos smo nekoliko zaostrili kriterije za medalje, želeli smo se približati kriteriju, ki ga uporabljajo na Tednu cvička.

Podelili smo dva šampiona in sicer Bašelj Darko za vino modra frankinja z oceno 18.10 in Muhič Jernej za vino Sauvignon  z oceno 18.10.

Podeljeno je bilo tudi 5 velikih zlatih medalj, 34 zlatih medalj in 45 srebrnih medalj. Ostali udeleženci ocenjevanja pa so prejeli še priznanja in zahvale za sodelovanje.

 

Po sortah pa so prejeli najvišje ocene: Granda Brane za Belo zvrst 17.47, Gorenc Anton za Beli pinot 18.03, Muhič Jernej za Chardonnay 17.57, Bašelj Darko za Cviček 16.17, Gorenc Anton za Dolenjsko belo 16.87, Granda Brane za Dolenjsko rdeče 16.77, Primc Alojz za Kerner 17.40, Saje Drago Modri pinot 16.83, Smrekar Gorazd za Muškat otonel 17.67, Gorenc Simon za Renski rizling 17.53, Papež Matej za Rose 16.57, Granda Matej in Lado Fabjan za Rumeni muškat 18.03, Avbar Jože za Sivi pinot 17.50, Rozman Jože za Zeleni silvanec 17.43, Papež Zvonko za Zeleni veltinec 16.90 in Laški rizling 17.63, Pleskovič Miran za Žametovko16.43.

Podelitev je vodil Jože Rozman, priznanja pa sta podelila predsednik društva Zvonko Papež in vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar.

Na koncu smo ob večerji poizkusili najbolje ocenjena vina, vinarji pa so povedali na kakšen način jim je uspelo pridelati tako kakovostna vina.

Zvonko Papež

 

Več o samem poteku ocenjevanja v prispevku Društveno ocenjevanje vin 2017.

 

Foto galerija :

Foto: B. M.

Društveno ocenjevanje vin 2017

Dne, 07.03.2017 je v organizaciji Društva vinogradnikov Mirna Peč potekalo društveno ocenjevanje vin letnika 2016. Komisiji v sestavi dr. Mitja Kocjančič, prof. dr. Tatjana Košmerl, (predsednika) Alojz Primc, Jože Rozman, Tomo Zupan, Zvone Papež, Zvonko Lah, Jernej Muhič, Matej Granda in Marjan Papež sta senzorično ocenili 173 vzorcev belih, rdečkastih in rdečih vin; od tega 79 belih in 94 rdečih sort in zvrsti.

Največ je bilo cvičkov in sicer 38 vzorcev, sledile so modre frankinje s 33 vzorci, 28 vzorcev dolenjskega belega vina in 12 vzorcev dolenjskega rdečega vina. Obe komisiji sta ocenjevali še široko paleto in razpon sortnih vin od namiznih do vrhunskih. Komisiji sta mnenja da se je letnik 2016 izkazal kot dober in pri veliko vzorcih je bilo zaznati lepo sortnost in polnost vin. Izločenih vzorcev je bilo malo, ( 10.4% ) pa še to so bile samo rahle oksidacije in H2S, torej napake ki jih je zlahka možno odpraviti.

Ocenjevanje smo pripravili v prostorih gostilne Šporar in je potekalo gladko brez zapletov. Zato velja pohvaliti dobro in usklajeno delo tehnične ekipe, ki se začne z pobiranjem vzorcev in na ocenjevanju nadaljuje z razvrščanjem, točenjem in obdelavo vzorcev. Dobro delo ocenjevalnih komisij in pomožnega osebja sta omenila tudi oba predsednika komisij.

Na koncu se želim zahvaliti vsem sodelujočim in ne nazadnje čestitke vsem vinogradnikom za dobra vina in njihove uspehe na ocenjevanju.

A. Ž.

 

Rezultati ocenjevanja vin 7.3.2017.pdf

 

Foto galerija :

Foto: B. M.