Občni zbor in razglasitev rezultatov ocenjevanja vin

V petek 24.3.2017, je v prostorih gostilne Špolar potekal letni občni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč, ki se ga je udeležilo 89 članic in članov.

Občni zbor je vodil Tone Režek, v delovnem predsedstvu sta bila še člana Tončka Saje in Gorazd Smrekar, zapisnikar pa Marjan Primc – vsi člani upravnega odbora društva. Na občnem zboru so bila podana poročila predsednika, blagajnika, tajnika društva ter nadzornega odbora, ter degustacijske sekcije in verifikacijske komisije.

Predstavljen je bil tudi letni plan za leto 2017. Največji dogodek bo že 10. jubilejni Festival mirnopeških vin, ki bo potekal v petek 16.junija. Izbrali smo tudi destinacijo strokovne ekskurzije, šli bomo na Štajersko. Društvo bo organiziralo štiri strokovna predavanja, sodelovali bomo tudi na Tednu cvička.

Po končanem občnem zboru smo izvedli razglasitev rezultatov letošnjega ocenjevanja vin. Letos smo nekoliko zaostrili kriterije za medalje, želeli smo se približati kriteriju, ki ga uporabljajo na Tednu cvička.

Podelili smo dva šampiona in sicer Bašelj Darko za vino modra frankinja z oceno 18.10 in Muhič Jernej za vino Sauvignon  z oceno 18.10.

Podeljeno je bilo tudi 5 velikih zlatih medalj, 34 zlatih medalj in 45 srebrnih medalj. Ostali udeleženci ocenjevanja pa so prejeli še priznanja in zahvale za sodelovanje.

 

Po sortah pa so prejeli najvišje ocene: Granda Brane za Belo zvrst 17.47, Gorenc Anton za Beli pinot 18.03, Muhič Jernej za Chardonnay 17.57, Bašelj Darko za Cviček 16.17, Gorenc Anton za Dolenjsko belo 16.87, Granda Brane za Dolenjsko rdeče 16.77, Primc Alojz za Kerner 17.40, Saje Drago Modri pinot 16.83, Smrekar Gorazd za Muškat otonel 17.67, Gorenc Simon za Renski rizling 17.53, Papež Matej za Rose 16.57, Granda Matej in Lado Fabjan za Rumeni muškat 18.03, Avbar Jože za Sivi pinot 17.50, Rozman Jože za Zeleni silvanec 17.43, Papež Zvonko za Zeleni veltinec 16.90 in Laški rizling 17.63, Pleskovič Miran za Žametovko16.43.

Podelitev je vodil Jože Rozman, priznanja pa sta podelila predsednik društva Zvonko Papež in vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar.

Na koncu smo ob večerji poizkusili najbolje ocenjena vina, vinarji pa so povedali na kakšen način jim je uspelo pridelati tako kakovostna vina.

Zvonko Papež

 

Več o samem poteku ocenjevanja v prispevku Društveno ocenjevanje vin 2017.

 

Foto galerija :

Foto: B. M.

Društveno ocenjevanje vin 2017

Dne, 07.03.2017 je v organizaciji Društva vinogradnikov Mirna Peč potekalo društveno ocenjevanje vin letnika 2016. Komisiji v sestavi dr. Mitja Kocjančič, prof. dr. Tatjana Košmerl, (predsednika) Alojz Primc, Jože Rozman, Tomo Zupan, Zvone Papež, Zvonko Lah, Jernej Muhič, Matej Granda in Marjan Papež sta senzorično ocenili 173 vzorcev belih, rdečkastih in rdečih vin; od tega 79 belih in 94 rdečih sort in zvrsti.

Največ je bilo cvičkov in sicer 38 vzorcev, sledile so modre frankinje s 33 vzorci, 28 vzorcev dolenjskega belega vina in 12 vzorcev dolenjskega rdečega vina. Obe komisiji sta ocenjevali še široko paleto in razpon sortnih vin od namiznih do vrhunskih. Komisiji sta mnenja da se je letnik 2016 izkazal kot dober in pri veliko vzorcih je bilo zaznati lepo sortnost in polnost vin. Izločenih vzorcev je bilo malo, ( 10.4% ) pa še to so bile samo rahle oksidacije in H2S, torej napake ki jih je zlahka možno odpraviti.

Ocenjevanje smo pripravili v prostorih gostilne Šporar in je potekalo gladko brez zapletov. Zato velja pohvaliti dobro in usklajeno delo tehnične ekipe, ki se začne z pobiranjem vzorcev in na ocenjevanju nadaljuje z razvrščanjem, točenjem in obdelavo vzorcev. Dobro delo ocenjevalnih komisij in pomožnega osebja sta omenila tudi oba predsednika komisij.

Na koncu se želim zahvaliti vsem sodelujočim in ne nazadnje čestitke vsem vinogradnikom za dobra vina in njihove uspehe na ocenjevanju.

A. Ž.

 

Rezultati ocenjevanja vin 7.3.2017.pdf

 

Foto galerija :

Foto: B. M.

Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin 2017

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 7. marca 2017, ob 16.30 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.03.2004 s prvimi, drugimi, tretjimi in četrtimi  spremembami.

Ocenjevanje bo opravila strokovna komisija, sestavljena iz zunanjih ocenjevalcev, gostov in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.

Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2017 in potrdilo o plačilu prinesti s seboj. Lahko pa se članarina plača tudi ob oddaji vzorca.

Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo,  5. marca 2017, med 10.00 in 12.00 uro, v garažo gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrske steklenice ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l steklenici. Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenica mora biti  zamašena s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bo steklenica temna.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 8 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 6 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenjskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR.

Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 24. marca 2017, ob 18.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Vabilo na vinogradniški pohod in pobiranje vzorcev.docx

Občni zbor in razglasitev rezultatov ocenjevanja vin

V petek, 18. marca 2016, je vinogradniško društvo Mirna Peč v prostorih gostilne Špolar organiziralo letni občni zbor, ki se ga je udeležilo 80 članic in članov društva.

Delovno predsedstvo so sestavljali Anton Režek (predsednik), Jožica Papež in Boštjan Matoh (člana), ter Marjan Primc (zapisnik). Na občnem zboru so bila predstavljena poročila predsednika, blagajnika in tajnika društva ter vodje degustacijske sekcije. Svoje poročilo sta podala tudi nadzorni odbor in verifikacijska komisija. V sklopu načrta dela društva v letu 2016 so bili predstavljeni termin za pobiranje vzorcev za Teden cvička, predlogi za izvedbo vinogradniškega izleta (izbrana destinacija Kras), predlog za nabavo merilnih naprav, predlog za pripravo praktičnega prikaza zelenih del v vinogradu in predlog za pripravo organizacije osnovnega degustacijskega tečaja.

Po zaključenem občnem zboru je sledila podelitev priznanj in diplom z društvenega ocenjevanja vin, ki je potekalo 1. marca 2016. Več o ocenjevanju in rezultatih si lahko preberete v prispevku Društveno ocenjevanje vin 2016.

Podelitev so vodili predsednik društva Zvone Papež, vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar in član ocenjevalne komisije Jože Rozman. Najboljše ocene za svoja vina so prejeli Pleskovič Miran – Kraljevina (16,30), Lah Zvonko – Dornfelder (17,47), Smerke Marko – Kerner (17,43), Novak Jože – Sivi pinot (16,77), Fabjan Jože – Bela zvrst (16,60), Granda Brane – Beli pinot (18,13), Muhič Jernej – Chardonnay (18,03), Granda Brane – Dolenjsko belo (17,03), Pate Lambert – Žametovka (16,53), Dragan Alojz – Renski rizling (17,17), Muhič Jernej – Sauvignon (18,00), Peperko Janez – Dolenjsko rdeče (17,20), Pleskovič Miro – Modra frankinja (17,93), Granda Brane – Laški rizling (18,10) in Smrekar Gorazd – Muškat otonel (17,40) . Podeljeni so bili tudi štirje šampioni. Naziv šampiona Cvička so prejeli Fortuna Jernej, Papež Marjan in Primc Marjan (vsi 16,13). Naziv šampiona ocenjevanja – najvišje ocenjeno vino je polsuhi Rumeni muškat Granda Mateja (18,20).

V sklopu podelitve je bila izvedena tudi degustacija najboljše ocenjenih cvičkov, belega pinota in rumenega muškata. Vsak izmed pridelovalcev zmagovalnih vin je imel priložnost na kratko predstaviti svoje vino in  mogoče tudi izdati kakšno skrivnost iz pridelave le tega. Degustacijo je s svojimi strokovnimi komentarji povezoval vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar.

Večer smo nadaljevali ob dobri hrani in društvenih vinih (Cvičku, Dolenjskem rdečem in belem).

Brosura 2016.pdf

Foto galerija :

Foto: T.Z., M.G.