Degustacijska sekcija

Nastanek, namen in delovanje

Začetki pokušine vin v Društvu vinogradnikov Mirna Peč segajo v leto 2000, ko je društvo organiziralo tečaj senzorične analize vina pod vodstvom strokovnjakov s Kmetijskega inštituta Slovenije. Tečaj je uspešno opravilo več kot trideset članov društva, od katerih so nekateri opravili tudi osemdeset urni tečaj za degustatorje na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Dva od teh sta doslej pridobila tudi licenco za pooblaščenega degustatorja na kmetijskem ministrstvu Republike Slovenije.

Zaradi vsega omenjenega je nastala potreba po skupnem utrjevanju pridobljenega znanja in prenašanju izkušenj s pokušanjem različnih vzorcev vin tudi na ostale člane društva. Znano je namreč, da za pokušanje vin ni treba biti zgolj strokovnjak, ker imamo vsi bolj ali manj prirojene sposobnosti za okušanje. Kdor ni strokovnjak, lahko z ljubiteljstvom in prizadevnostjo nadomesti strokovnost.

Tako je nastala najprej neformalna skupina degustatorjev, ki se ji je lahko pridružil vsak član društva. Na srečanjih smo pokušali in komentirali prinesene vzorce, da bi odkrili morebitne napake pri kletarjenju, ali s pohvalo nagradili vinogradnika.

Leta 2008 se je skupina preimenovala v Degustacijsko sekcijo, ki se praviloma srečuje enkrat mesečo po naprej pripravljenem planu, ki ga po pošti prejmejo vsi člani društva. Tudi na teh srečanjih, ki so odprta za vse člane društva, želimo izpopolniti poznavanje in prepoznavanje vin, odpravljanje napak in bolezni vin, skušamo čim bolje poznati in ovrednotiti vina članov društva kakor tudi vina od drugod. Vse to počnemo z namenom, da znamo naša vina kar najbolje umestiti in oceniti. In ne nazadnje, člani sekcije aktivno sodelujemo pri društvenem ocenjevanju vin kot ocenjevalci ter seveda pri pripravi in izvedbi društvenega ocenjevanja mirnopeških vin.

Plan srečanj degustacujske sekcije za 2018, 2019.docx

Plan srečanj degustacijske sekcije za 2017 in 2018.docx

Plan srečanj degustacujske sekcije za 2016 in 2017.docx

Plan srečanj degustacujske sekcije za 2015 in 2016.docx

Plan srečanj degustacujske sekcije za 2014 in 2015.docx

Plan srečanj degustacijske sekcije za 2013 in 2014.docx