Občni zbor

Dne 13. februarja 2015 so bili na volilnem občnem zboru DV Mirna Peč v organe društva izvoljeni:

Predsednik: Zvone Papež

Tajnik: Marjan Primc

Blagajnik: Tončka Saje

Člani Upravnega odbora: Klemen Drenik, Boštjan Matoh, Dušan Pust, Anton Režek, Gorazd Smrekar in Tomo Zupan

Člani nadzornega odbora: Miro Rezelj, Franc Papež, Janez Zupančič

Disciplinska komisija: Igor Ajdič, Darko Cvetan, Jože Fabjan, Ciril Krivec, Damjan Zupančič