Občni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč

Na vsakoletnem občnem zboru smo obravnavali točke dnevnega reda, podelili priznanja in postavili na ogled prapor društva.

Na letošnjem volilnem občnem zboru smo izvolili novo vodstvo društva:

Predsednik: Franc Somrak.

Tajnik: Marjan Primc.

Blagajnik: Stane Žagar.

Upravni odbor: Klemen Drenik, Jože Fabjan, Anita Hrastar, Brane Pagon, Marjan Ravnikar in Franc Žagar.

Nadzorni odbor: Darko Cvetan, Jože Rozman, Aleš Žagar.

Disciplinska komisija: Matija Dular, Roman Makše, Franc Papež, Alojz Primc, Rudi Ravnikar.

Priznanja za prizadevno delo v društvu so prejeli: Aleš Žagar, Dušan Pust, Franc Papež, Jože Rozman, Roman Makše, Marjan Primc.

Naziv častni član za izredno življenjsko delo na področju delovanja društva je prejel Anton Makše.