Občni zbor in razglasitev rezultatov ocenjevanja vin

V petek, 18. marca 2016, je vinogradniško društvo Mirna Peč v prostorih gostilne Špolar organiziralo letni občni zbor, ki se ga je udeležilo 80 članic in članov društva.

Delovno predsedstvo so sestavljali Anton Režek (predsednik), Jožica Papež in Boštjan Matoh (člana), ter Marjan Primc (zapisnik). Na občnem zboru so bila predstavljena poročila predsednika, blagajnika in tajnika društva ter vodje degustacijske sekcije. Svoje poročilo sta podala tudi nadzorni odbor in verifikacijska komisija. V sklopu načrta dela društva v letu 2016 so bili predstavljeni termin za pobiranje vzorcev za Teden cvička, predlogi za izvedbo vinogradniškega izleta (izbrana destinacija Kras), predlog za nabavo merilnih naprav, predlog za pripravo praktičnega prikaza zelenih del v vinogradu in predlog za pripravo organizacije osnovnega degustacijskega tečaja.

Po zaključenem občnem zboru je sledila podelitev priznanj in diplom z društvenega ocenjevanja vin, ki je potekalo 1. marca 2016. Več o ocenjevanju in rezultatih si lahko preberete v prispevku Društveno ocenjevanje vin 2016.

Podelitev so vodili predsednik društva Zvone Papež, vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar in član ocenjevalne komisije Jože Rozman. Najboljše ocene za svoja vina so prejeli Pleskovič Miran – Kraljevina (16,30), Lah Zvonko – Dornfelder (17,47), Smerke Marko – Kerner (17,43), Novak Jože – Sivi pinot (16,77), Fabjan Jože – Bela zvrst (16,60), Granda Brane – Beli pinot (18,13), Muhič Jernej – Chardonnay (18,03), Granda Brane – Dolenjsko belo (17,03), Pate Lambert – Žametovka (16,53), Dragan Alojz – Renski rizling (17,17), Muhič Jernej – Sauvignon (18,00), Peperko Janez – Dolenjsko rdeče (17,20), Pleskovič Miro – Modra frankinja (17,93), Granda Brane – Laški rizling (18,10) in Smrekar Gorazd – Muškat otonel (17,40) . Podeljeni so bili tudi štirje šampioni. Naziv šampiona Cvička so prejeli Fortuna Jernej, Papež Marjan in Primc Marjan (vsi 16,13). Naziv šampiona ocenjevanja – najvišje ocenjeno vino je polsuhi Rumeni muškat Granda Mateja (18,20).

V sklopu podelitve je bila izvedena tudi degustacija najboljše ocenjenih cvičkov, belega pinota in rumenega muškata. Vsak izmed pridelovalcev zmagovalnih vin je imel priložnost na kratko predstaviti svoje vino in  mogoče tudi izdati kakšno skrivnost iz pridelave le tega. Degustacijo je s svojimi strokovnimi komentarji povezoval vodja degustacijske sekcije Aleš Žagar.

Večer smo nadaljevali ob dobri hrani in društvenih vinih (Cvičku, Dolenjskem rdečem in belem).

Brosura 2016.pdf

Foto galerija :

Foto: T.Z., M.G.