Občni zbor

Dne 7. februarja je imelo Društvo vinogradnikov Mirna Peč občni zbor.
Udeležilo se ga je 64 članov.
Najprej se je izvolilo delovno predsedstvo v sestavi Brane Pagon predsednik in dva člana Anica Grlica in Jože Rezelj.
Predstavljena so bila poročila predsednika društva, blagajnika, tajnika, degustacijske sekcije in nadzornega odbora.
Pri razpravi o poročilih se je razprava odvijala samo glede obveščanja. Do sedaj smo člane obveščali s pisemsko pošto in po spletu. Sedaj pa je potrebno dodati, da se obvešča tiste, ki imajo elektronsko pošto tudi po temu nosilcu. Potrebno je zbrati naslove. Nekaj se jih je zbralo na občnem zboru ostalim pa je bil povedano, da naj naslove sporočijo direktno tajniku na elektronski naslov marjan.primc@siol.net .

Zbor sta pozdravila tudi župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic in predsednica Gasilskega društva Hmeljčič Irena Pust.

Pogovorili smo se tudi o strokovni ekskurziji, ki bo 17. maja 2014. Odšli pa naj bi v Belo krajino in obmejno Hrvaško.

Po zboru smo se še zadržali ob dobri malici in dobri kapljici.