OBVESTILO O DRUŠTVENEM POHODU, POBIRANJU VZORCEV ZA OCENJEVANJE IN OCENJEVANJE VIN

Vinogradniški pohod: Ta bo v soboto 12.03.2022. Pričetek pohoda bo na Poljanah, na športnem igrišču, ob 8.00 uri. Od tu bomo krenili po vinogradniškem okolju Trebanjskih goric, Lipnik, Rihpovec in še kaj. Prispevek pohodnika je 15 EUR. Za ta prispevek dobi vsak kozarec, malico, zaključno pogostitev, degustacijo, usluge dobrih vinogradnikov in še kaj. Ne bo manjkala tudi zabava.

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 29. 03. 2022, ob 16.30 uri, v prostorih Gostilne Špolar.

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.03.2004 s prvimi , drugimi, tretjimi, četrtimi in petimi spremembami.

Ocenjevanje bosta opravili dve pet članski strokovni komisiji, če bo prejetih več kot 80 vzorcev, če jih bo manj pa bo ena komisija. sestavljena iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.

Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2022. ki znaša 15 EUR. Lahko se plača pri oddaji vzorcev.

Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo,  27. 03. 2022 med 10.00 in 12.00 uro, v društveno klet v tovarni Zvoneta Papeža.. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrski steklenici ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l.  Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenice morajo biti  zamašene s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bodo steklenice temne.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 10 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 8 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 10 EUR

Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 08. aprila 2022, ob 18.00 uri, v prostorih Gostilne Špolar. Pred ocenjevanjem vin bo pokušnja vin v prostorih Pavčkove galerije v Šentjurju. Ta bo 11.marca 2022, ob 18.00 uri. Na pokušnji vin so dobrodošli vsi člani, posebno tisti ki dvomijo v kvaliteto svojega vina.