Obvestilo o pobiranju vzorcev za ocenjevanje vin in ocenjevanje vin

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 19.3.2013 ob 16.00 uri v prostorih Gostilne Špolar.

Ocenjevanje bo opravila pet članska strokovna komisija, sestavljena iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije. Pred oddajo vzorca mora član društva plačati članarino za leto 2012 in 2013. Potrdilo o plačani članarini prinesite s seboj. Lahko pa se članarina plača tudi ob oddaji vzorca.

Kdor želi oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje, jih mora osebno prinesti v nedeljo, 17.3.2013, med 10.00 in 12.00 uro, v garažo Gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75l ali 0,2l steklenicah. Za vsak vzorec po eno litrsko steklenico ali dve 0,75l, oziroma 0,2l steklenici. Steklenica 0,2l velja samo za predikatna vina. Steklenica mora biti zamašena s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bo steklenica temna. Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 10 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 8 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor želi na razglasitev povabiti tudi življenjskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR. Vsak član, ki želi prisostvovati na razglasitvi rezultatov in ni oddal vzorca na ocenjevanje, se mora priglasiti predsedniku ali tajniku društva in plačati prispevek 8 EUR. Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, ki niso člani društva, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Letos je ocenjevanje na cvičkariji preje, zato se bodo zbirali vzorci že v nedeljo, 24.3.2013, pri Dušanu Pustu v Dolenji vasi, med 10.00 in 12.00 uro. Prispevek za vsak vzorec je 13 EUR, društvo pa prispeva 5 EUR. Z vzorci prinesite tudi meritve alkohola, žvepla in kislin. Ne pozabite podatek o registru vinograda.

Razglasitev bo skupaj z rezultati ocenjevanja cvičkarije. O datumu boste obveščeni kasneje.