Obvestilo za pridelovalce grozdja in vina o prijavi pridelka grozdja, mošta in vina

Upravna enota Novo mesto je s splošnim obvestilom v mesecu septembru pozvala svoje stranke, pridelovalce grozdja, mošta in vina, da so v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007, 62/2009 in 4/2016) podatke o pridelku grozdja, mošta in vina upravni enoti dolžni sporočiti pridelovalci:

– ki obdelujejo najmanj 0,10 ha vinogradov, ali

– del ali celoten pridelek grozdja, mošta in vina tržijo, ne glede na velikost vinograda.

Pridelovalci morajo upravni enoti podatke sporočiti najpozneje do 20. novembra. Podatke lahko sporočijo osebno na sedežu upravne enote v času uradnih ur ali pa jih na predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletnih straneh upravne enote, upravni enoti posredujejo po pošti ali elektronski pošti (ue.novomesto@gov.si). Pridelovalci so upravni enoti dolžni sporočiti tudi morebitni izpad pridelka.

 

2017 Poziv društvom - vinogradniki.DOC

obrazec o prijavi letnega pridelka grozdja.doc

obrazec prijava pridelka.doc