Organi društva

Organi društva v mandatu 2015 – 2019:

Predsednik: Zvone Papež  Pošta

Tajnik: Marjan Primc  Pošta

Blagajnik: Tončka Saje

Člani Upravnega odbora: Klemen Drenik, Boštjan Matoh, Dušan Pust, Anton Režek, Gorazd Smrekar in Tomo Zupan

Člani nadzornega odbora: Miro Rezelj, Franc Papež, Janez Zupančič

Disciplinska komisija: Igor Ajdič, Darko Cvetan, Jože Fabjan, Ciril Krivec, Damjan Zupančič

Vodja degustacijske sekcije: Aleš Žagar  Pošta