Društveno ocenjevanje vin 2019

Društvo vinogradnikov Mirna Peč je v torek 12. marca 2019 organiziralo tradicionalno društveno ocenjevanje vin. Ocenjevali sta dve 5 članski komisiji v sestavi Ivanka Badovinac (predsednik komisije 1), Tomo Zupan, Jože Rozman, Darko Cvetan in Brane Granda (člani komisije 1) ter Andrej Bajuk (predsednik komisije 2), Matej Granda, Aleš Žagar, Zvonko Lah  in Jernej Muhič (člani komisije 2). Člani komisij so ocenili 144 vzorcev vin naših vinogradnic in vinogradnikov. Od tega 71 vzorcev rdečih vin, med katerimi so prevladovale Modre frankinje z 25 vzorci in 73 vzorcev belih vin, med katerimi je bilo največ dolenjskih belih in sicer 18. Izločenih je bilo 41 vzorcev, oziroma 28,5% ocenjenih vin.

Razglasitev rezultatov bo v petek, 22. marca 2019, ob 18.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitamo !

Rezultati ocenjevanja vin 12.3.2019.pdf

Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin 2019

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 12. 03. 2019, ob 16.30 uri, v prostorih Gostilne Špolar.

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.03.2004 s prvimi , drugimi, tretjimi, četrtimi in petimi spremembami.

Ocenjevanje bosta opravili dve pet članski strokovni komisiji, sestavljeni iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.

Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2019. ki znaša 15 EUR. Lahko se plača pri oddaji vzorcev.

Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo,  10. 03. 2019 med 9.00 in 12.00 uro, v garažo Gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrski steklenici ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l.  Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenice morajo biti  zamašene s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bodo steklenice temne.

 

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 8 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 6 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR

Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 22. marca 2019, ob 18.00 uri, v prostorih Gostilne Špolar.

 

Pobiranje vzorcev in ocenjevanje 01.03.2019.doc

Vabilo: Vinogradniški pohod 2019

Vinogradniški pohod bo v soboto 16.03.2019. Pričetek pohoda bo na Golobinjeku, pri zidaniškem turizmu Smrke, ob 8.00 uri. Nadaljeval se bo proti Frati, Ajdovcu, Borštu in nazaj na Golobinjek do zidaniškega turizma Smrke. Prispevek pohodnika je 10 EUR. Za ta prispevek dobi vsak kozarec, malico, zaključno pogostitev, degustacijo, usluge dobrih vinogradnikov in še kaj. Ne bo manjkala tudi zabava.

Pobiranje vzorcev in ocenjevanje 01.03.2019.doc

Občni zbor in razglasitev ocenjevanja

Vse člane vabimo na občni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč. Občni zbor bo:   V petek,22. marca 2019, ob 18.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva,
 2. poročilo predsednika,
 3. poročilo blagajnika,
 4. poročilo tajnika,
 5. poročilo vodje degustacijske sekcije,
 6. načrt dela degustacijske sekcije in njeni pogoji dela,
 7. poročilo nadzornega odbora,
 8. poročilo verifikacijske komisije,
 9. razprava o poročilih in njihov sprejem,
 10. ustanovitev volilne komisije,
 11. razrešitev vseh organov društva,
 12. volitve predsednika, tajnika, blagajnika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
 13. razglasitev rezultatov volitev,
 14. izvolitev predsednika degustacijske sekcije opravi upravni odbor, Predlog je, da je kandidat Tomo Zupan,
 15. načrt dela društva za leto 2019,

Na občnem zboru se lahko dnevni red dopolni.

Po občnem zboru bo  družabno srečanje.

Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo

P.s. Na samem občnem zboru bo možno poravnati članarino.

Občni zbor bo združen z razglasitvijo rezultatov društvenega ocenjevanja vin . Podeljene bodo tudi diplome in priznanja.

 

Vabilo na občni zbor 22.03.2019.docx