Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin 2018

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 06. 03. 2018, ob 16.30 uri, v prostorih Gostilne Špolar.
Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.03.2004 s prvimi , drugimi, tretjimi, četrtimi in petimi spremembami.
Ocenjevanje bosta opravili dve pet članski strokovni komisiji, sestavljeni iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.
Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2018. ki znaša 15 EUR. Lahko se plača pri oddaji vzorcev.
Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo, 04. 03. 2018 med 10.00 in 12.00 uro,v garažo Gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrski steklenici ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l. Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenice morajo biti zamašene s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bodo steklenice temne.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 8 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 6 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR. Vsak član, ki želi prisostvovati na razglasitvi rezultatov in ni oddal vzorca na ocenjevanje, se mora priglasiti predsedniku ali tajniku društva in plačati prispevek
8 EUR.
Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.
Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 23. marca 2018, ob 18.00 uri, v prostorih Gostilne Špolar.

Pobiranje vzorcev in ocenjevanje 06.03.2018.doc