Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 30. 3. 2021, ob 16.30 uri, v prostorih muzeja v stari osnovni šoli.

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.3.2004 s prvimi , drugimi, tretjimi, četrtimi in petimi spremembami.

Ocenjevanje bosta opravili dve petčlanski strokovni komisiji, sestavljeni iz zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije.

Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2021, ki znaša 15 EUR. Lahko se jo plača pri oddaji vzorcev.

Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo,  28. 3. 2021 med 10.00 in 12.00 uro, v društveno klet društva (Bivša Beti). Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po dve litrski steklenici ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l.  Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenice morajo biti  zamašene s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bodo steklenice temne.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 8 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 6 EUR. V ta znesek je všteta tudi pogostitev ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR.

Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Razglasitev rezultatov bo v okviru festivala vin, pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ob občinskem prazniku.