Pobiranje vzorcev za ocenjevanje

V letnem načrtu Društva vinogradnikov Mirna Peč je načrtovano tudi ocenjevanje vin. To ocenjevanje bo v torek, 18. 3. 2014, ob 16.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Organizacija ocenjevanja se bo opravljala na osnovi Pravilnika za ocenjevanje mošta in vina, ki ga je sprejel UO Društva vinogradnikov Mirna Peč na 8. seji UO, dne 11.3.2004 s prvimi, drugimi in tretjimi spremembami.

Ocenjevanje bo opravila strokovna komisija, sestavljena iz zunanjih ocenjevalcev, gostov in ocenjevalcev, ki so člani društva. Ocenjevanje bosta vodila zunanja člana komisije. Pred oddajo vzorca ali več vzorcev mora član društva plačati članarino za leto 2014 in potrdilo o plačilu prinesti s seboj. Lahko pa se članarina plača tudi ob oddaji vzorca. Kdor hoče oddati vzorec ali vzorce vin na ocenjevanje jih mora osebno prinesti v nedeljo, 16. 3. 2012 med 10.00 in 12.00 uro, v garažo gostilne Špolar. Vsak vinogradnik prinese vzorce v litrskih, 0,75 l ali 0,2 l steklenicah. Za vsak vzorec po eno litrsko steklenico ali dve vsebine 0,75 l, oziroma 0,2 l steklenici. Steklenica 0,2 l velja samo za predikatna vina. Steklenica mora biti zamašena s kronskim ali z navojnim zamaškom. Po možnosti naj bo steklenica temna.

Ob oddaji se plača tudi prispevek za posamezni vzorec, ki znaša 10 EUR, to velja za prva dva vzorca, za vsak nadaljnji vzorec pa je prispevek 8 EUR. V ta znesek je všteta tudi večerja ob razglasitvi rezultatov. Kdor pa želi na razglasitev povabiti tudi življenskega sopotnika, mora doplačati še 8 EUR. Vsak član, ki želi prisostvovati na razglasitvi rezultatov in ni oddal vzorca na ocenjevanje, se mora priglasiti predsedniku ali tajniku društva in plačati prispevek 8 EUR.

Vzorce vin za ocenjevanje lahko oddajo tudi nečlani društva, to velja tudi za ožje družinske člane, z enakimi pogoji kot člani, samo prispevek je 15 EUR za posamezni vzorec.

Razglasitev rezultatov bo v petek, dne 4. aprila 2014, ob 19.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.