Pokušina mladih vin

Po svetem Martinu je čas za ugotavljanje, kakšen je letošnji vinski letnik. S tem namenom je Društvo vinogradnikov Mirna Peč v okviru rednih srečanj degustacijske sekcije pripravilo vodeno pokušnjo mladih vin za člane društva in ostale udeležence, ki jo je vodila in komentirala priznana enologinja prof. dr. Tatjana Košmerl z Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Letnik 2013 je zaznamovalo sušno poletje, ki je bolj ali manj prizadelo vse vinogradniške lege, na nekaterih pa tudi toča ni prizanašala. Zato je bilo zanimanje za tokratno pokušnjo kar veliko, vinogradniki so 15. novembra v gostišče Špolar prinesli 49 vzorcev, od tega 27 rdečih in 22 belih vin.

Splošna ocena letnika je povprečna kakovost, posamezni vzorci pa kakovostno izstopajo in se že v tem času približujejo vrhunskim ocenam. Izstopala so predvsem rdeča vina, kjer razen nekaj izjem skoraj nismo zaznali napak. Manj uspešni so bili vinarji pri belih vinih, kjer prevladujejo tanjša vina s premalo izraženo sortnostjo, precej vzorcev je imelo preveliko vsebnost prostega žvepla, kar je do neke meje v tem času še dopustno. Je pa bilo tudi med belimi nekaj izredno lepih in polnih vin s potencialom, da se izoblikujejo do visoke kakovosti.

Vsem vinogradnikom želim še naprej veliko uspešnega dela v kleti in obenem vabim, da se udeležujete srečanj sekcije, razpored je objavljen na spletni strani.