Predavanje o trgatvi in spravilu mošta

V petek, 20. septembra je bilo v gostilni Špolar predavanje o trgatvi in spravilu mošta. Predaval je g. Samo Hudoklin, svetovalec za vinarstvo. Udeležilo se ga je več kot 30 slušateljev. Mislim, da so že s pridom uporabili pridobljeno znanje, saj je trgatev v teku, ali pa je že končana.