Vabilo: Občni zbor

Vse člane vabimo na redni občni zbor Društva vinogradnikov Mirna Peč. Občni zbor bo v petek, 7. februarja 2014, ob 18.00 uri, v prostorih gostilne Špolar.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva,
2. poročilo predsednika,
3. poročilo blagajnika,
4. poročilo tajnika,
5. poročilo vodje degustacijske sekcije,
6. načrt dela degustacijske sekcije in njeni pogoji dela,
7. poročilo nadzornega odbora,
8. poročilo verifikacijske komisije,
9. razprava o poročilih in njihov sprejem,
10. načrt dela društva za leto 2014 in njegov sprejem,
11. razno.

Na samem občnem zboru se lahko dnevni red dopolni. Po občnem zboru bo družabno srečanje.

Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo.