Zgodovina

Društvo vinogradnikov Mirna Peč je bilo ustanovljeno 6. marca 1999, s sklepom ustanovnega zbora in sprejetjem statuta. Prvi predsednik je postal Dušan Pust, ki je to funkcijo opravljal dva mandata, skupaj torej osem let, za njim je bila za predsednico na volilnem občnem zboru DV MP 16. januarja 2007 izvoljena Anita Hrastar. Nasledil jo je Franc Somrak, ki je bil izvoljen dne 18.2.2011 na volilnem občnem zboru. 13.2.2015 je bil za novega predsednika društva izvoljen Zvone Papež.

Vse skupaj pa se je začelo štiri leta prej, ko sta januarja 1996 takratni predsednik Turističnega društva Mirna Peč Jože Barbo in vinogradnik Zvonko Lah predlagala, da bi v okviru Turističnega društva pripravili ocenjevanje mirnopeških vin. Pobuda je naletela na plodna tla in februarja tega leta je pod vodstvom enologinje Katarine Merlin potekalo prvo ocenjevanje mirnopeških vin, na katerem je bilo ocenjenih 32 vzorcev, skoraj toliko pa izločenih zaradi napak ali bolezni in prisotnosti samorodnice. Tega ocenjevanja se še vedno dobro spominja Katarina Merlin, ko ga primerja s sedanjimi in ugotavlja velik napredek, ki so ga v tem času naredili člani DV MP glede kakovosti vin. Po njenem mnenju je DV MP med vsemi tridesetimi dolenjskimi vinogradniškimi društvi v teh deset in več letih naredilo enega največjih korakov naprej. To mnenje lahko podkrepimo tudi z naslednjimi podatki: na prvem ocenjevanju so prevladovale ocene med 14,70 in 15,76 točke, najvišjo oceno (16,92) je prejel Alojz Primc za beli pinot. Zadnja leta je večina ocen nad 16,00 (pri cvičku nad 15,50), ocene prek 18,10, kar pomeni vrhunsko vino, pa tudi niso tako redke.

Vrnimo se še nekoliko nazaj, v leto 1996. Ocenjevanju je sledila podelitev priznanj, kjer je Zvonko Lah med drugim poudaril, da je namen tega »spodbuditi mlade za delo v vinogradu in ohraniti tisto, kar so ustvarili naši predniki.« Naslednji korak je bil tesnejše povezovanje nekaterih vinogradnikov in tako se je takrat ustanovila Sekcija vinogradnikov pri Turističnem društvu Mirna Peč, katero je vodil Anton Makše, v odboru so bili še Jože Muhič, Anton Vodopivec, Alojz Fabjan in Dušan Pust. S tem so bili postavljeni temelji poznejšega DV MP. V letu 1996 je Sekcija štela 33 članov, naslednje leto se je članstvo podvojilo na 67 in raslo še naprej. Prva članarina je šla za nakup refraktometra, vsako leto so se praviloma zvrstili trije ogledi vinogradov pod strokovnim vodstvom, Sekcija je pripravila več predavanj o boleznih vinske trte in škropljenju, kletarjenju in negi mladih vin, vinogradniki so sodelovali na Tednu cvička, obrtnem sejmu v Novem mestu, na Mirnopeškem teku in občinskem prazniku. Kupili so napravo za merjenje žvepla, leta 1998 skupaj s Turističnem društvom Mirna Peč naredili premično vinogradniško brunarico, pripravili prvo martinovanje, vsako leto pa seveda tudi ocenjevanje vin. Na tretjem ocenjevanju, leta 1998, je strokovna komisija ocenila že 101 vzorec.

Sekcija je bila vse bolj aktivna, njena dejavnost vse širša, tudi članov je bilo iz leta v leto več, in napočil je čas, da se osamosvoji ter zaživi kot samostojno društvo, kar se je zgodilo marca 1999. Društvo je pod predsednikovanjem Dušana Pusta nadaljevalo z vsemi že omenjenimi dejavnostmi in postopoma dodalo še nove: vinogradniški pohod, vsakoletno enodnevno ekskurzijo po slovenskih vinorodnih okoliših, sodelovanje pri pohodu turističnega društva, kostanjev piknik, blagoslov vina v Hmeljčiču na god sv. Janeza Evangelista. Leta 2000 je več kot trideset članov društva opravilo tečaj iz senzorične analize vina, ki so ga vodili strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, v zadnjih letih je šest članov opravilo 80-urni tečaj za degustatorja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, od teh sta doslej dva (Aleš Žagar in Brane Granda) pridobila tudi licenco za pooblaščenega degustatorja. V lanskem letu se je formalno ustanovila Degustacijska sekcija, ki je prej dobro leto delovala kot neformalna skupina tistih, ki so opravili senzorični, kletarski ali degustatorski tečaj, tem pa se je lahko pridružil kdorkoli od članov društva, ki je želel izpopolniti svoje degustatorske veščine. Degustacijska sekcija zagotovo veliko pripomore k učinkovitejšemu prepoznavanju in odpravljanju napak ter bolezni vin in k boljšemu poznavanju in vrednotenju mirnopeških in drugih vin.

V zadnjih letih je DV MP nabavilo nove naprave za merjenje kisline, žvepla, alkohola in sladkorja, tri leta zapored so bile cvičkove princese iz DV MP (Anita Hrastar, Barbara Kramar, Sonja Žagar), članstvo se je povečalo na okrog 175 članov, blizu te številke se zadnja leta vrti tudi število vzorcev vin na društvenem ocenjevanju, v okviru letošnjega občinskega praznika pa DV MP pripravlja prvi Festival mirnopeških vin.

Po vsem tem sodeč sodi DV MP med najbolj aktivna društva v občini in njegova zasluga je opazen napredek tako vinogradništva in še zlasti kletarstva, kar se kaže v vse boljših vinih, ki se po dosežkih na Tednu cvička uvrščajo med najboljša na Dolenjskem, nekatera pa prav na vrh. Delovanje DV MP je zagotovo pripomoglo tudi k splošnemu dvigu vinske kulture.